Muntatge amb classe d'estudiants universitaris d'esquena i un cercle amb bitllets d'euro
ECONOMIA

La desconeguda ajuda de fins a 1.700 euros per als estudis dels teus fills

El Gobierno ha destinat 2.535 milions d'euros a beques destinades als estudis dels joves espanyols


El Gobierno  ha aprovat una dotació de 2.535 milions dʻeuros destinada a ajudar els estudiants, tant en estudis universitaris com no universitaris. A més, s'han actualitzat els llindars d'ingressos per poder sol·licitar aquestes beques, cosa que significa que més famílies se'n podran beneficiar.

Milers de joves espanyols estan a punt de culminar la selectivitat, una etapa crucial a les seves vides. A Espanya, la interdependència familiar és notable: de mitjana, els joves no abandonen la llar dels pares fins als 30 anys.

Això vol dir que són part de l'economia domèstica durant gairebé tota la vida formativa. Per això, les ajudes del Gobierno  tenen molt en compte l'ingrés familiar.

Grup de joves universitaris prenent apunts a classe

Com funciona l'ajuda?

Un estudiant d'una llar monoparental amb una renda que no superi els 9.315 euros podrà rebre fins a 1.700 euros d'ajuda. Per a famílies amb dos membres, aquest llindar puja a 38.190 euros. Els llindars de renda s'han elevat un 5% per adaptar-se a l'increment del cost de vida a causa de la inflació.

Si se superen aquests llindars, les ajudes poden ser de prop de 300 euros. També s'ha augmentat l'ajuda per a la residència, passant de 1.600 a 2.500 euros, cosa que és especialment beneficiosa per als joves que s'han de desplaçar a altres ciutats per estudiar.

Els requisits per a aquests ajuts són una nota mitjana de 5 i no haver obtingut prèviament la titulació per a la qual se sol·licita lajuda.

Muntatge amb un home fent un examen tipus test i dues mans subjectant diversos bitllets d'euro

Els ajuts no estan destinats només a estudiants universitaris. També es divideixen en dos grans blocs: universitaris i no universitaris. Aquests darrers poden sol·licitar els ajuts si cursen batxillerat, cursos d'accés i preparació per a proves d'accés a la formació professional.

També els alumnes de cursos específics per a cicles formatius de grau mitjà i superior a centres públics i privats concertats. Inclosos, a més, els alumnes de formació professional de grau mitjà i superior, ensenyaments artístics, ensenyaments d'idiomes a escoles oficials, ensenyaments esportius, estudis religiosos superiors i formació professional de grau bàsic.

Per als estudiants universitaris, la beca cobreix el preu públic oficial dels crèdits en què es matriculin per primera vegada el curs 2024-2025. La quantia fixa lligada a la renda és de 1.700 euros, mentre que l'ajuda per a la residència és de 2.500 euros.

✅Tutorial para solicitar la Beca Mec 2024-2025 💰

A més a més, hi ha una quantia fixa lligada a l'excel·lència acadèmica. Aquesta varia entre 50 i 125 euros per a notes mitjanes de 8 punts o més, i una quantia variable de mínim de 60 euros.

Pel que fa als estudis no universitaris, la beca bàsica és de 300 euros, o 350 euros per als quals cursin cicles formatius de Grau Bàsic. La quantia fixa lligada a la renda del sol·licitant és de 1.700 euros i l'ajuda per a la residència és de 2.500 euros.

També hi ha una ajuda fixa per a l'excel·lència acadèmica que varia entre 50 i 125 euros. I a més, una quantia variable amb un mínim de 60 euros.

Un canvi significatiu aquest any és la reducció del percentatge de discapacitat necessari per accedir a les ajudes per a persones amb necessitats específiques. Ara el percentatge s'ha reduït de 33% a 25%.

Aquests ajuts representen un alleujament econòmic considerable per a les famílies espanyoles. Faciliten l'accés a l'educació i donen suport als estudiants en la formació acadèmica.

➡️ Economia

Més notícies: