Una família feliç amb un nadó als braços i un cercle que mostra bitllets d?euro.
ECONOMIA

L'ajuda a la qual poden optar alguns pares: aquests són els requisits i les quanties

Els pares que tinguin a càrrec seu algun fill amb discapacitat rebran una ajuda que alleujarà la seva economia

La Seguretat Social ofereix una sèrie d'ajuts per als pares que tenen fills amb algun tipus de discapacitat. Aquestes aportacions econòmiques estan dissenyades per alleujar la càrrega econòmica que pot suposar tenir cura d'un fill amb necessitats especials.

Per poder accedir als ajuts de l'organisme estatal cal complir certs requisits. Aquests varien segons l'edat del fill i el grau de discapacitat.

Per als menors d'edat, la condició principal és que tinguin un grau de discapacitat del 33% o més. A més, els pares han d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i no superar certs límits d'ingressos anuals. Aquests límits poden variar, per la qual cosa és recomanable consultar la normativa vigent o acudir a una oficina de la Seguretat Social.

Imatge de fons d´una família amb dos fills d´esquena i amb caixes, i una altra imatge d´una mà amb bitllets d´euros

En el cas dels fills més grans, el grau de discapacitat ha de ser del 65% o més. Igual que amb els menors, els pares han de complir les obligacions de la Seguretat Social i no superar els límits d'ingressos establerts.

Quanties de les ajudes

Les quanties de les ajudes de la Seguretat Social varien segons el grau de discapacitat i l'edat del fill.

- Menors d'edat. Per als menors amb un grau de discapacitat del 33% o més, l'ajut econòmic és de 1.000 euros anuals. Aquesta quantitat s'abona en 12 mensualitats d'aproximadament 83,33 euros cadascuna.

- Majors d'edat: Per als més grans amb un grau de discapacitat del 65% o més, l'ajuda puja a 4.500 euros anuals. Aquesta quantitat es distribueix en 12 mensualitats de 375 euros cadascuna.

Si el grau de discapacitat és del 75% o més i cal l'assistència d'una tercera persona, la quantia pot augmentar. En concret, fins als 6.750 euros anuals, és a dir, 562,50 euros mensuals.

Una imatge de fons duna persona en cadira de rodes i una altra imatge dunes mans amb bitllets de 50 euros

Com sol·licitar els ajuts

El procés per sol·licitar aquests ajuts és relativament senzill. Els pares han de presentar una sol·licitud a una oficina de la Seguretat Social. Han d'acompanyar-ho amb la documentació que acrediti el grau de discapacitat del fill i els ingressos familiars.

És important assegurar-se que tota la documentació estigui completa i actualitzada per evitar retards en la tramitació.

  • Documentació necessària
  • La documentació que cal presentar inclou:
  • Certificat de discapacitat emès per l'organisme competent.
  • DNI o NIE del sol·licitant i del fill.
  • Llibre de família.
  • Justificants d'ingressos familiars.

Sense cap dubte, les ajudes de la Seguretat Social per a pares amb fills amb discapacitat són un recurs valuós. Complir els requisits i presentar la documentació adequada és fonamental per accedir a aquests ajuts.

➡️ Economia

Més notícies: