Muntatge amb les mans d'una persona gran subjectant bitllets d'euro i un cercle amb un jubilat amb cara de pensatiu
ECONOMIA

Sí, pots cobrar la pensió de viduïtat sense estar casat, però has de saber això

L'accés a la pensió de viduïtat també és possible per a parelles de fet i divorciats

La pensió de viduïtat a Espanya és un dret vital per als que han perdut la parella. Aquesta ajuda a mitigar les conseqüències econòmiques de la seva absència. Tradicionalment, aquesta pensió estava reservada per als matrimonis, però actualment, també hi poden accedir persones que no estaven casades amb el mort.

Recentment, una sentència ha aclarit com poden les parelles de fet no inscrites accedir a aquesta pensió. Per això, han d'estar registrades oficialment com a parelles de fet en el moment de la mort.

En cas de no ser així, hauran d'haver signat un document públic que acrediti la relació amb almenys dos anys d'antelació. Això garanteix que la unió està formalment reconeguda i no és una relació circumstancial.

Muntatge amb una parella de jubilats i una guardiola amb monedes amuntegades al costat

La pensió de viduïtat sense estar casat

L'import de la pensió de viduïtat pot ser considerable. El màxim pot arribar fins a 3.059 euros mensuals, una quantitat significativa que també es pot combinar amb altres pensions. Aquesta flexibilitat econòmica permet als beneficiaris mantenir una estabilitat financera després de la pèrdua de la parella.

Perquè una parella de fet pugui accedir a la pensió de viduïtat, cal complir dos requisits clau:

1. Registre o formalització: La parella ha d'estar inscrita al registre de parelles de fet durant almenys dos anys abans de la mort, o haver formalitzat la seva relació davant notari amb la mateixa antelació.

2. Convivència: Han d'haver conviscut de forma estable durant almenys cinc anys, cosa que s'ha de demostrar mitjançant el padró municipal. Si hi ha fills en comú, no cal acreditar el temps de convivència.

Els divorciats o separats també poden accedir a la pensió de viduïtat, sempre que es compleixin les condicions següents:

— La separació o el divorci ha d'haver estat oficialitzat per via judicial.

— Cap dels dos no ha d'haver-se casat de nou o haver-se registrat com a parella de fet.

— Si la ruptura va passar abans del 2008, l'excònjuge ha de rebre una pensió compensatòria vitalícia del mort.

— També es consideren les víctimes de violència de gènere. Aquestes poden tenir accés a la pensió de viduïtat sense necessitat de complir altres requisits addicionals.

Imatge de fons d'un home gran amb papers a la mà i una altra imatge d'unes mans de persona adulta amb monedes d'euros a la mà

Requisits per als casats

Per als matrimonis, les condicions per accedir a la pensió de viduïtat inclouen:

— L'existència de fills en comú.

— Que la mort hagi estat causada per una malaltia que va sorgir després del matrimoni.

— Que entre el casament i la mort hagi transcorregut més d'un any.

— Que la convivència, tant abans com després del casament, hagi superat els dos anys.

Complint els requisits específics, és possible accedir a aquest ajut vital, independentment de l'estat civil formal de la relació.

➡️ Pensions ➡️ Economia

Més notícies: