Muntatge d'una persona signant una hipoteca i rodona amb bitllets d'euro

Si vius de lloguer, revisa bé el teu contracte: les clàusules que mai no et poden posar

Es tracta de clàusules abusives que alguns arrendadors intenten 'colar' els seus llogaters

Nombroses persones al nostre país opten per llogar un habitatge, cosa que cada vegada és més difícil a causa de la caiguda de l'oferta. Ho fan fonamentalment per una qüestió econòmica. I precisament mirant a les seves finances i a no quedar-se al carrer en qualsevol moment han de tenir alguna cosa molt present.

En concret, tant tu com qualsevol ciutadà que visqui de lloguer ha de mirar molt bé el contracte, especialment abans de signar-lo. I és que és la manera de no rubricar clàusules que no estan permeses i que són un veritable abús.

Les principals clàusules abusives d'un contracte de lloguer

En els darrers dies hem conegut interessants ofertes econòmiques de pisos de lloguer per a famílies, però també una informació molt rellevant en aquesta matèria. En efecte, ASUFIN (Associació d'Usuaris Financers) ha advertit que és necessari llegir el contracte de l'habitatge que es llogarà. És fonamental per evitar que apareguin clàusules abusives.

Una d'aquestes disposicions que no ha d'aparèixer és la que arreplegui una ampliació de la permanència mínima de l'inquilí. Aquesta permanència ha d'estar fixada en sis mesos i no es pot modificar per fer-la més gran.

Muntatge d´un pany d´una casa i una imatge d´un calendari
La permanència mínima està clarament fixada al mig any | Getty Images

En cas que el citat arrendatari vulgui deixar l'immoble abans d'aquest mig any ha d'indemnitzar-ne l'amo. El cost de la indemnització serà en tot cas el de les mensualitats que quedin per complir aquests sis mesos i no una quantitat desproporcionada, com ara un any de lloguer.

De la mateixa manera, aquest col·lectiu esmentat ha deixat molt clar que tampoc no ha d'estar en el contracte esmentat una clàusula de pròrroga obligatòria. És a dir, “el contracte es pot prorrogar fins a cinc anys i no es pot obligar l'arrendatari a renunciar-hi”.

El tema de la fiança és un altre aspecte que cal vigilar molt bé com està recollit en el document d'arrendament. En aquest cas, ASUFIN ha indicat de manera contundent que l'import d'aquella no ha de ser superior a una mensualitat de renda. Per tant, si el cost del lloguer és de 650 € mensuals, la fiança serà d'aquesta mateixa quantitat.

Sobre aquest darrer assumpte ha subratllat que, tot i això, “les parts poden pactar qualsevol classe de garantia addicional a la fiança metàl·lica. Això sí, aquesta no pot excedir mai dues mensualitats de renda”.

Muntatge amb l'interior d'una casa i un cercle amb un estora i dues sabates trepitjant-la
Les pujades de lloguer per reformes només es poden produir en casos molt concrets | Pexels, Pixelshot

Altres clàusules que cal tenir en compte al contracte de lloguer

A més dels punts abusius ja esmentats, n'hi ha d'altres que tampoc no cal permetre que estiguin recollits en el contracte de lloguer esmentat. És important que no hi apareguin recollides pujades de preu per reforma o millores perquè sí.

Cal saber que aquestes pujades per aquesta qüestió només es poden dur a terme a partir del cinquè any de contracte, llevat que les parts hagin arribat a un altre acord.

Potser no ho saps, però, com indica AEMTIA, tampoc no es pot exigir al contracte que s'hagi de pagar el lloguer abans del dia 7 de cada mes. I, per descomptat, tampoc no s'ha d'incloure que el propietari tingui dret a entrar al domicili llogat sempre que vulgui.

L'inquilí no està obligat a deixar-lo accedir al lloc perquè la Constitució estableix la inviolabilitat del domicili.

Com veieu, són moltes les clàusules que cal evitar a l'hora de signar un contracte de lloguer d'habitatge.

Així que si ara faràs aquest pas, mira bé, llegeix-lo amb deteniment i comprova que no intenten enganyar-te. Si veus que pretenen abusar de la situació, deixa clar que la llei no els empara en absolut a les seves pretensions.