Imatge de fons d'una persona amb bitllets d'euro a la mà i una altra de dues persones grans mirant un ordinador
SOCIETAT

Aquests treballadors es poden jubilar amb 55 anys i cobrar el 100% de la pensió

Els que es dediquen a feines amb un alt grau de perillositat o toxicitat poden avançar la seva jubilació

A Espanya, l'edat ordinària de jubilació el 2024 és de 66 anys i 6 mesos. També es poden jubilar les persones de 65 anys, si han cotitzat almenys 38 anys a la Seguretat Social. Tot i això, certes professions i treballadors amb discapacitat poden jubilar-se amb tan sols 55 anys i cobrar el 100% de la seva pensió, complint certs requisits.

Generalment, les jubilacions anticipades comporten un coeficient reductor que disminueix la quantia de la pensió, variant entre el 0,5% i el 30% depenent de l'avançament. Però algunes professions o treballadors amb discapacitat poden evitar aquesta reducció.

Qui es pot jubilar amb 55 anys?

La Seguretat Social estableix que certs treballs penosos, perillosos, tòxics o insalubres amb alts índexs de morbiditat o mortalitat poden avançar la seva jubilació. També s'hi inclouen els treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, segons el Reial decret 370/2023.

Professions perilloses

Els professionals taurins i treballadors amb discapacitat es poden jubilar amb 55 anys amb el 100% de la pensió. Entre els taurins, només matadors, banderillers i altres treballadors específics ho poden fer, si han cotitzat almenys 10 anys. Altres professionals taurins han d'esperar fins amb 60 anys o fer front a una reducció del 8% anual, si es jubilen abans.

Persones amb discapacitat

Els treballadors amb una discapacitat del 65% o més es poden jubilar a partir dels 52 anys, sempre que tinguin 15 anys cotitzats. És important que tingui 5 anys amb alguna discapacitat de les incloses a l'Annex I del Reial Decret 370/2023.

Jubilacions de les persones amb discapacitat a Espanya

GRAU DE DISCAPACITATJUBILACIÓ
Discapacitat del 65%Jubilació a partir dels 52 anys (amb almenys 15 anys cotitzats)
Discapacitat entre el 45% i el 64%Jubilació amb el 50% de pensió a partir dels 56 anys (amb almenys 15 anys cotitzats)
Discapacitat entre el 45% i el 64%Jubilació amb el 100% de la pensió (amb almenys 36 anys i 6 mesos cotitzats)

Seguretat Social

Aquells amb una discapacitat entre el 45% i el 64% es poden jubilar amb 56 anys, complint amb les mateixes condicions de cotització. Per cobrar el 100% de la pensió, cal haver cotitzat almenys 36 anys i 6 mesos.

Amb 15 anys cotitzats, es tindrà dret al 50% de la base reguladora. La base reguladora augmenta un 0,21% per cada un dels 49 primers mesos addicionals cotitzats i un 0,19% pels mesos següents fins a completar els anys necessaris.

➡️ Pensions ➡️ Societat

Més notícies: