Dues persones a les portes d?una oficina del SEPE, amb un mà amb diversos bitllets
SOCIETAT

La manera de cobrar l'atur d'un familiar mort, segons el SEPE

El SEPE confirma que els hereus tindran accés a aquesta prestació, però només fins a la data de la mort

La prestació de l'atur que ofereix el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) té el propòsit de protegir les persones que es queden sense feina. Però es pot donar el cas que el beneficiari mor mentre l'està cobrant.

Si això passa, l'organisme esmentat s'encarrega d'aclarir en quina situació quedaria l'ajuda i què podrien fer els seus hereus. La família del finat té la possibilitat de sol·licitar la prestació per desocupació que estigués percebent. Però aquesta reclamació només estarà a l'abast dels que tinguin la condició d'hereus forçosos.

Tot i això, des del SEPE, aclareixen que únicament podran ingressar la quantitat generada fins al dia de la seva mort. Això suposa, per exemple, que si algú morís el dia 25, els hereus tindran la possibilitat de cobrar la quantia corresponent fins a aquesta data.

Tot i que encara li queden uns quants mesos per a la conclusió de l'atur, l'ajuda s'acabaria perdent. L'entitat pública és molt clara en les explicacions. "Les persones pertanyents a la família que tinguin la condició d'hereves forçoses" podran "percebre la prestació que li correspongui fins a la data de mort".

Però també hi podran accedir altres persones, en concret les que "no siguin hereus forçosos". "Poden percebre les quantitats meritades i no percebudes" fins al dia de la mort. Aclareixen que tant en els casos de “successió testamentària, com de successió ab intestat (quan no existeix testament)”.

Com es pot reclamar l'atur d'un mort?

El procés per sol·licitar el cobrament de la prestació d'una persona morta resulta molt senzill. Cal presentar una sol·licitud amb les dades de la persona amb dret a reclamació. A l'esmentat document ha d'aparèixer la informació de l'aturat i dels hereus.

També caldrà aportar els papers necessaris per confirmar la condició de legatari. Això es pot acreditar per mitjà del testament deixat pel finat o per declaració d'hereus.