Un Guàrdia Civil de trànsit en una moto parant cotxes en una autovia

Si t'han tret punts del carnet, tingues clar quan els recuperaràs: la DGT ho diu

Recupera els teus punts del carnet de conduir així

El sistema de punts de la DGT permet recuperar punts tant si encara en tens com si els has perdut després de ser sancionat per una infracció mentre conduïes el teu vehicle. Es poden fer servir diversos mètodes, que veurem a continuació, per aconseguir això.

Així es perden els punts del carnet de conduir

Segons la Direcció General de Trànsit (DGT) d'Espanya, els punts del carnet de conduir es poden perdre per diverses infraccions. A continuació veiem alguns exemples:

Infraccions molt greus

Poden portar a la pèrdua de 6 punts. Algunes d'aquestes infraccions inclouen conduir sota els efectes de l'alcohol o drogues o negar-se a sotmetre's a proves d'alcoholèmia o drogues. A més d'excedir en més del 50% els límits de velocitat, circular en sentit contrari o participar en carreres il·legals.

Infraccions greus

Poden portar a la pèrdua de 4 punts. Algunes inclouen excedir els límits de velocitat en un 30%, no respectar la prioritat de pas o avançar en llocs prohibits. A més de fer servir el telèfon mòbil mentre es condueix o no portar posat el cinturó de seguretat.

Infraccions lleus

Poden portar a la pèrdua de 2 punts. En general es caracteritzen per estacionar a llocs prohibits i no respectar els senyals de stop o cedeixi el pas. A més de no utilitzar els intermitents correctament o no mantenir la distància de seguretat amb el vehicle del davant.

Una persona conduint amb les mans al volant i una imatge de les mans duna altra persona traient bitllets duna cartera
Una infracció no només suposa una multa econòmica, en molts casos et trauran punts | Pexels, Getty Images Signature

Què faig si he perdut tots els punts del carnet de conduir?

Si un conductor ha perdut tots els punts del permís de conduir, ha de passar per un procés de recuperació establert per la Direcció General de Trànsit (DGT). Per recuperar el permís, cal seguir els passos següents:

Complir el període de retirada del permís

El conductor ha d'esperar el temps determinat per la DGT per poder iniciar el procés de recuperació. Aquest període pot variar segons la gravetat de les infraccions comeses.

Realitzar un curs de sensibilització i reeducació vial

El conductor ha de participar a un curs específic impartit per centres autoritzats per la DGT. Aquest curs té com a objectiu conscienciar el conductor sobre les normes de trànsit i promoure una conducció segura.

Superar un examen teòric

Després de completar el curs de sensibilització, cal aprovar un examen teòric que avalua els coneixements sobre normes de trànsit, senyals, seguretat viària i altres aspectes relacionats.

Examen pràctic de conducció

Un cop aprovat l'examen teòric, el conductor ha de fer un examen pràctic de conducció per demostrar que és capaç de conduir de manera segura i complint les normes vials.

Si encara em queden punts al carnet de conduir, com recupero la resta?

La DGT estableix que si un conductor té saldo de punts en el permís i comet una infracció, se li restaran els punts corresponents a la infracció comesa. Si després de la resta de punts encara queda saldo, el conductor conservarà els punts restants en el permís de conduir.

Aquesta és la manera més fàcil de recuperar els punts del carnet de conduir. Després de 2 anys transcorreguts sense cometre cap infracció, es recuperarà el saldo de punts.

Muntatge d'un cotxe envoltat de cons i el logotip de la DGT
La DGT obliga a fer cursos de reeducació vial o exàmens si us han retirat el permís de conduir | DGT, Nomadsoulphotos

Què passa si em suspenen temporalment el carnet de conduir?

La suspensió temporal del permís de conduir és una mesura establerta per la DGT en casos específics d‟infraccions greus o reiterades. La durada de la suspensió depèn de la gravetat de la infracció comesa i pot variar des d'uns mesos fins a uns quants anys.

Durant el període de suspensió, el conductor no pot fer ús del permís de conduir. A més, ha de complir les condicions de la DGT per recuperar-lo, com ara la realització de cursos de reeducació viària o superar exàmens teòrics i pràctics.