Muntatge amb una dona una mica més gran somrient i bitllets d'euro en una cartera

SOCIETAT

Si tens un o més fills, tens dret a cobrar un generós plus a la pensió

Aquest complement té l'objectiu de minimitzar la bretxa de gènere després del naixement o l'adopció d'un fill

Tant a les mares com als pares, els interessarà saber que poden augmentar la pensió gràcies a un plus implantat fa 3 anys per la Seguretat Social. Aquest organisme ofereix un complement a les persones que tinguin un o més fills i sol·licitin una pensió de jubilació, incapacitat permanent o viduïtat.

Aquestes persones podran accedir a un plus que té l'objectiu de minimitzar la bretxa de gènere patida a la seva vida professional en néixer o adoptar un fill.

El complement atractiu que poden demanar homes i dones amb un o més fills

Aquest complement està destinat tant a homes com a dones i per sol·licitar-ho, cal complir una sèrie de requisits. Cal demanar aquest plus en sol·licitar la pensió, tant a l'Institut Nacional de la Seguretat Social com a l'Institut Social de la Marina, per als treballadors del mar.

Muntatge amb família i mà amb bitllets

Quant a la quantia d'aquest complement, va variant segons la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. Per exemple, pel que fa a aquest any, la Seguretat Social va pujar aquest plus un 5%, arribant fins als 33,20 € mensuals per fill.

Requisits perquè les dones sol·licitin el plus de gènere a la pensió

  • Alta a la Seguretat Social i demanar una pensió contributiva de jubilació, incapacitat permanent o viduïtat
  • Tenir un o més fills inscrits al Registre Civil
  • Els complements de la Seguretat Social no es poden acumular. Es farà el pagament al règim on la persona que sol·licita la pensió hagi sumat més trams cotitzats

Requisits per als homes

En primer lloc, han de poder percebre una pensió de viduïtat per decés de l'altre progenitor pels fills en comú, si algú té dret a cobrar una pensió d'orfandat.

A més, han de poder cobrar una pensió contributiva de jubilació o incapacitat permanent. I quedar afectada la seva vida professional pel naixement o adopció, sota dues condicions:

  • En cas de naixements o adopcions amb data límit de 31 de desembre de 1994, es demana més de 120 dies sense cotitzar entre els nou mesos previs i els tres anys després del naixement o l'adopció. Serà així quan el total de les pensions sigui més baix del que correspondria a la dona
  • Sobre naixements o adopcions a partir de l'1 de gener del 1995, les bases de cotització durant els 2 anys posteriors s'han de reduir per sobre del 15% comparades amb els 2 anys anteriors. I la quantia de les pensions reconegudes ha de ser menor al que correspondria a la dona
Muntatge amb una imatge d'un pare i un fill abraçant-se i uns bitllets d'euro al costat esquerre

Com sol·licitar el complement de gènere en demanar la pensió?

Per sol·licitar aquest complement a través del web de la Seguretat Social, cal el DNI electrònic, el certificat digital o el sistema 'Clau'. A més, també hi ha l'opció de sol·licitar el plus de forma presencial mitjançant cita prèvia.

Cal no oblidar que quan es sol·liciti la pensió corresponent, cal marcar degudament la casella en què es vol cobrar aquest plus. I cal completar totes les dades en referència als fills que hagi tingut el sol·licitant.

➡️ Pensions ➡️ Societat

Més notícies: