Muntatge amb les mans d'una persona gran subjectant bitllets d'euro i un cercle amb un jubilat amb cara de pensatiu
SOCIETAT

L'extra de més de 500€ que poden demanar ara mateix molts jubilats: com fer-ho

Aquest mes l'IMSERSO ofereix l'oportunitat d'obtenir un estímul financer de 525 euros destinat a aquells que reben pensions no contributives

A Espanya hi ha més de 10 milions de jubilats que reben pensions de la Seguretat Social. Tot i això, no tots tenen accés a les assistències contributives; és per això que l'Institut de Majors i Serveis (IMSERSO) ofereix l'oportunitat de sol·licitar aquests beneficis que són administrats per l'organisme.

Què és l'IMSERSO i com ajudarà els jubilats aquest any?

Es tracta de l'entitat que exerceix la funció de gestionar les pensions no contributives a Espanya. Aquestes són pagades per a aquells jubilats que no han cotitzat prou a la Seguretat Social per rebre una pensió contributiva.

Aquest any, l'IMSERSO ha introduït un subsidi de 525 euros dirigit als perceptors de pensions no contributives (PNC), amb l'objectiu de donar-los suport en la cobertura de les despeses de lloguer durant la temporada festiva.

Aquest suport financer s'afegeix al pagament mensual de la pensió, però està condicionat a certs requisits, cosa que implica que no tothom el podrà aprofitar. "Aquesta mesura proporciona els recursos necessaris per fer front a les despeses comunes durant aquesta temporada de l'any" informen des de l'Institut de Majors i Serveis Socials.

Els requisits a complir per cobrar el xec

Per poder ser beneficiari d'aquesta ajuda, el requisit principal és no arribar al 50% del Salari Mínim Interprofessional (SMI), a més dels següents:

  • Tenir reconeguda una pensió de jubilació o invalidesa de la Seguretat Social a la data de sol·licitud i a la de resolució
  • No tenir en propietat un habitatge
  • Ser titular al contracte de lloguer d'un habitatge
  • Tenir residència habitual en un habitatge de lloguer amb un contracte d'almenys un any de vigència
  • No tenir relació de parentiu fins a tercer grau o relació de convivència semblant al matrimoni amb l'arrendador

Afanya't! Cal sol·licitar abans del 31 de desembre

A finals d'aquest any 2023, les prestacions no contributives oscil·len entre 121,15 i 484,61 euros al mes. Per això, la Seguretat Social, a través de l'IMSERSO, ha decidit oferir aquest pagament únic de 525 euros per alleujar les despeses de lloguer dels pensionistes.

"És important tenir en compte que la data límit per sol·licitar aquest benefici és el 31 de desembre del 2023" recorden des de l'Institut de Majors i Serveis Socials. Per sol·licitar-ho, cal entrar a la pàgina web de l'IMSERSO, descarregar el formulari corresponent segons la Comunitat Autònoma i, després de completar-lo, lliurar-lo.