Imatge de fons d'una persona amb bitllets d'euro a la mà i una altra de dues persones grans mirant un ordinador
SOCIETAT

La forma de jubilar-te ja mateix amb 63 anys i cobrar tota la pensió

L'edat de jubilació ordinària augmentarà fins als 67 anys el 2027, per la qual cosa cal estar atents als canvis

El pròxim any marcarà un altre pas en el procés d'augmentar l'edat ordinària de jubilació a Espanya, estenent-se fins als 67 anys. Això implica que per jubilar-se amb 65 anys caldrà haver cotitzat més a la Seguretat Social. Tot i això, aquesta situació no enxamparà desprevinguts els treballadors espanyols que estiguin a prop de l'edat de jubilació.

L'augment gradual de l'edat de jubilació a Espanya va començar fa onze anys, en virtut de la Llei 27/2011. S'ha aplicat progressivament des del 2013 fins al 2027. A més, el nombre d'anys de cotització requerits per rebre el 100% de la pensió també ha augmentat, passant de 35 a 37 anys cotitzats.

Com jubilar-se amb 65?

Per jubilar-se amb 65 anys i rebre la pensió completa el pròxim any es requerirà haver cotitzat almenys 38 anys i tres mesos. Si no, l'edat ordinària de jubilació serà de 66 anys i vuit mesos el 2025.

Els requisits per accedir a la jubilació voluntària varien segons sigui voluntària o forçosa. Per als que es vulguin jubilar amb 63 i obtenir el 100% de la pensió el 2025, hauran d'haver cotitzat almenys 38 anys i tres mesos.

D'altra banda, la jubilació voluntària anticipada permet retirar-se fins 24 mesos abans de l'edat legal ordinària. Tot i que cal tenir en compte els coeficients reductors que disminuiran la pensió.

El 2025, la màxima penalització s'aplica als que optin per la jubilació anticipada voluntària 24 mesos abans, sempre que no hagin cotitzat almenys 38 anys i vuit mesos.

L'edat ordinària de jubilació continuarà augmentant fins a arribar als 67 anys el 2027. Això requerirà haver cotitzat encara més la Seguretat Social per jubilar-se amb 65 anys.

Jubilació per als nascuts entre 1959 i 1962

Per a aquells nascuts entre 1959 i 1962, les edats de jubilació i els requisits de cotització són els següents:

  • Nascuts el 1959. Jubilació amb 65 anys el 2024 amb almenys 38 anys cotitzats. En cas contrari, amb 66 anys i 6 mesos.
  • Nascuts el 1960. Jubilació amb 65 anys el 2025 amb almenys 38 anys i 3 mesos cotitzats. En cas contrari, amb 66 anys i 8 mesos.
  • Nascuts el 1961. Jubilació amb 65 anys el 2026 amb almenys 38 anys i 3 mesos cotitzats. En cas contrari, amb 66 anys i 10 mesos.
  • Nascuts el 1962. Jubilació amb 65 anys el 2027 amb almenys 38 anys i 6 mesos cotitzats. En cas contrari, amb 67 anys.
  • Per als que van néixer després del 1962. Ha d'haver cotitzat almenys 38 anys i 6 mesos per jubilar-se amb 65 anys. Si no, l'edat de jubilació serà als 67 anys.
➡️ Pensions ➡️ Societat

Més notícies: