família amb avi i néts i de fons una oficina de l'agència tributària
SOCIETAT

Com et pots desgravar les responsabilitats familiars a la Renda 2023

Sovint, molts contribuents no tenen clar quins familiars poden ser inclosos a la seva declaració de la Renda

Fer la declaració de la Renda pot resultar complex per a molts contribuents, especialment quan es tracta de consideracions familiars que influeixen en les deduccions fiscals. Entendre qui qualifica de familiar a càrrec és fonamental per maximitzar els beneficis fiscals i complir les obligacions tributàries de manera adequada.

En el cas dels descendents, l'Agència Tributària estableix requisits específics que en determinen l'elegibilitat per a la deducció per familiars a càrrec. La convivència amb el contribuent és un factor clau, encara que es permeten els fills que estiguin a centres, sempre que hi hagi una relació de dependència.

Els fills a càrrec han de ser menors de 25 anys, amb excepcions

A més, s'estableix una distinció entre els fills menors de 25 anys i els que superen aquesta edat. Els menors de 25 anys poden ser considerats a càrrec si no superen certs llindars d'ingressos anuals i no estan obligats a presentar declaració de la Renda per si mateixos. Aquest límit d'ingressos està situat en els 8.000 euros anuals.

D'altra banda, els fills més grans de 25 anys poden ser inclosos si tenen una discapacitat igual o superior al 33%, sense importar-ne els ingressos.

Pel que fa als ascendents, s'apliquen criteris semblants. Els ascendents més grans de 65 anys o amb una discapacitat igual o superior al 33% poden ser inclosos com a familiars a càrrec.

Tot això sempre que els ingressos anuals no superin certs límits establerts per l'Agència Tributària (de 8.000 euros anuals). A més, han de conviure amb el contribuent un mínim de 184 dies anuals.

És important tenir en compte que la deducció per familiars a càrrec a la declaració de la Renda pot implicar la distribució equitativa del benefici entre diversos contribuents quan més d'un hi tingui dret. Això pot passar en situacions familiars complexes, com la custòdia compartida de fills.

En cas de dubte, el contribuent pot sol·licitar ajut a l'Agència Tributària

En sol·licitar l'esborrany de la declaració de la renda, és fonamental verificar que tots els familiars a càrrec estiguin inclosos correctament, si no ho estan, cal afegir-los. En cas de dubte o necessitat d'assessorament addicional, els contribuents poden recórrer als serveis de l'Agència Tributària.

També poden cercar l'ajuda d'un professional fiscal qualificat per garantir el compliment adequat de les seves obligacions tributàries i maximitzar els beneficis fiscals disponibles.

➡️ Societat

Més notícies: