Muntatge amb una imatge de fons d´una casa en miniatura amb una altra imatge d´un home assegut mirant un paper preocupat i una imatge més de diversos bitllets d´euros en una mà

SOCIETAT

Què passa si apareixes en un fitxer de morosos i com et pot perjudicar a Espanya?

Si arrossegues deutes i ets dins d'un fitxer de morosos, hauràs de pagar unes conseqüències molt cares

A cap ciutadà li resulta plat de bon gust aparèixer en un fitxer de morosos per arrossegar diferents deutes. Avui ens centrem especialment en un fitxer que utilitzen els propietaris d'habitatges. Uns que busquen el millor candidat per llogar casa seva, i si estan en aquesta llista de morosos, segur que ho rebutjaran ràpidament.

Unes informacions que permeten als propietaris avaluar amb tot detall la solvència dels potencials inquilins, publica el portal immobiliari Idealista. Quan els propietaris dels habitatges saben que una persona ha estat morosa en lloguers previs, tindrà moltes paperetes de no llogar-li la seva propietat.

Estar inclòs en un fitxer de morosos et posarà en dificultats per llogar un pis

Gràcies a aquest fitxer, els propietaris s'estalvien una gran feina. A més d'evitar-se seriosos disgustos, perquè s'eviten els impagaments i haver d'iniciar farragosos processos de desnonament.

Entre les utilitats d'aquest fitxer de morosos hi ha la de prevenir riscos abans de signar un lloguer amb un llogater i evitar impagaments en el futur. També serveix per escollir un llogater fiable sense arrossegar un historial de morositat. O bé com a mesura dissuasiva si l'inquilí no paga.

A més, és útil per recuperar el deute. Els propietaris podrien incloure aquests de tipus d'inquilins als fitxers de morosos per pressionar-los i poder obtenir els deutes pendents. Al nostre país, se superen les 130 entitats dedicades a la gestió d'aquest tipus de fitxers de morosos, i aquestes són les més populars.

 • ASNEF-Equifax: més de 6 milions de persones incloses
 • Experian-Badexcug: el segon fitxer més gran, amb més de 3 milions de persones incloses
 • RAI: inclou impagaments de les persones jurídiques des de 300 euros
 • BDMI: el més rellevant d´Espanya

Com et pot perjudicar aparèixer en un fitxer de morosos

No és gens agradable estar ficat en aquest tipus de llistes i, sobretot, et pot perjudicar estar en aquest fitxer per diversos motius. Aquests són alguns aspectes negatius de ser en una d'aquestes bases de dades.

 • Dificultat per al finançament, préstecs i hipoteques i per signar un contracte de lloguer
 • Els teus creditors poden començar un procediment judicial per reclamar el deute
 • No poder accedir a les targetes de crèdit
 • Embargament del sou o béns
 • Negar-te la domiciliació de certs pagaments i subministraments
 • Les empreses poden consultar el teu historial creditici previ a contractar-te o donar-te un crèdit
 • Dany reputacional que el teu nom surti al fitxer de morosos

Si vols deixar de ser en aquest fitxer, elimina el deute que tinguis. També n'estaràs fora si ha prescrit o si no és legítima. Sobre el temps que una persona pot estar en un fitxer de morosos, el màxim és de sis anys.

➡️ Societat

Més notícies: