Muntatge de bitllets de 20 i 50 euros amb un rètol de prestacions del SEPE

Si perds la feina i no tens atur, hi ha una altra ajuda que pots demanar: 480 € al mes

Pots sol·licitar aquest ajut si et trobes en situació d'atur

La Seguretat Social ha informat sobre una alternativa per a aquells que es troben en una situació de desocupació. Sobretot, per a aquells sense accés a la prestació contributiva per manca de cotitzacions suficients. Potser no ho saps, però hi ha una ajuda que podeu demanar i que us atorga 480 euros al mes.

Requisits essencials per poder accedir a aquest ajut

La clau per aprofitar aquesta oportunitat és complir certs requisits essencials. En primer lloc, el sol·licitant s'ha de trobar en una situació legal de desocupació. Això significa que el seu estat laboral actual ha de ser el d'una persona desvinculada de la feina anterior per raons legítimes.

A més, cal estar inscrit com a demandant de feina, cosa que reflecteix el compromís de l'individu de buscar activament noves oportunitats de treball.

Un dels punts crucials per qualificar per a aquest ajut és haver cotitzat durant un període mínim. Si el sol·licitant té responsabilitats familiars, ha d'haver cotitzat com a mínim tres mesos; en canvi, si no té aquestes responsabilitats, calen almenys sis mesos de cotització.

Aquest requisit s'estableix amb la intenció de garantir que aquells que han contribuït al sistema tinguin accés a aquesta ajuda econòmica.

Interior d'una de les oficines del SEPE
Un dels principals requisits és haver cotitzat un període mínim | Europa Press

És important destacar que la Seguretat Social estableix un límit de 360 dies cotitzats per ser elegible per al subsidi de cotitzacions insuficients. Quan un individu ha assolit aquest nivell de cotització, pot optar per la prestació contributiva per desocupació en lloc d'aquesta alternativa.

Un altre element crucial per qualificar per a aquest ajut és que el sol·licitant no ha d'estar percebent rendes superiors al 75 % del Salari Mínim Interprofessional. Això s'estableix per assegurar que aquells que realment necessiten suport econòmic rebin aquesta prestació.

La quantitat de suport econòmic proporcionada a través d'aquest subsidi es basa en l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM). Varia segons la durada del període de cotització i la presència de responsabilitats familiars.

Per a aquells amb responsabilitats familiars, la durada del subsidi pot oscil·lar entre 3, 4 o 5 mesos. Depenent de si s'han cotitzat 3, 4 o 5 mesos, respectivament. Això no obstant, si el sol·licitant ha cotitzat durant 6 mesos o més, el subsidi s'estendrà a un període impressionant de 21 mesos.

Per a aquells sense responsabilitats familiars, la durada del subsidi és de sis mesos si s'ha cotitzat durant sis mesos o més.

Aquesta diferència en la durada del subsidi reflecteix el compromís de la Seguretat Social de donar un suport addicional a aquells que tenen càrregues familiars. Reconeixent així la importància de donar suport a les famílies durant períodes de desocupació.

Oficina d'ocupació del SEPE
Pots acudir a les oficines del SEPE per tramitar la sol·licitud | Europa Press

Procés per sol·licitar aquest subsidi

El procés per sol·licitar aquest subsidi ha estat acuradament delineat per la Seguretat Social. La sol·licitud s'ha de presentar dins dels 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la situació legal de desocupació. O, en cas que l'empresa compensi les vacances no gaudides, a partir del dia següent al final d'aquelles vacances.

La Seguretat Social ha facilitat diverses opcions per presentar la sol·licitud. Inclou la seu electrònica del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), les oficines de prestacions, qualsevol oficina de registre públic o fins i tot per correu administratiu.

Aquesta expansió del subsidi no només demostra un compromís continu de la Seguretat Social amb la protecció dels treballadors en diverses situacions laborals. Sinó que també reflecteix una visió més inclusiva i equitativa de les xarxes de seguretat econòmica.

A mesura que l'economia continua evolucionant i canviant, és crucial que hi hagi solucions flexibles i adaptatives per abordar les necessitats de tots els treballadors. Independentment de les complexitats de les condicions laborals.