Muntatge de bitllets de 20 i 50 euros amb un rètol de prestacions del SEPE

Les 6 ajudes del SEPE que pots demanar si no tens feina: requisits segons el teu cas

Pots trobar diferents subsidis de desocupació en funció de la teva situació

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) s'ha convertit en un pilar fonamental per a aquells que es troben sense feina. Ofereixen prestacions que pots sol·licitar segons el teu cas. El mateix SEPE ho ha recordat fa poc a les seves xarxes socials, donant una informació valuosa per a molts.

T'expliquem tots els detalls a continuació de les ajudes que pots demanar si no tens feina segons la teva situació:

Subsidi per a majors de 52 anys

Els sol·licitants han de complir els requisits següents establerts pel SEPE:

- Estar aturat.

- Tenir 52 anys o més.

- Haver esgotat la prestació contributiva.

- Estar inscrit com a demandant d'ocupació durant un mes des del final de la prestació per desocupació.

- Subscriure l'acord d'activitat.

- No tenir rendes superiors al 75 % de l'SMI.

- Acreditar haver cotitzat per jubilació un mínim de 15 anys.

- Haver cotitzat per desocupació un mínim de 6 anys.

Es tracta d'un pagament de 480 euros mensuals i el podeu sol·licitar o veure més detalls aquí.

Subsidi de cotitzacions insuficients

Compta amb una sèrie de requisits que els sol·licitants han de complir. Els principals són:

- Estar aturat.

- Estar inscrit com a demandant d'ocupació i subscriure el compromís d'activitat.

- Haver cotitzat com a mínim tres mesos (si es tenen càrregues familiars) o un mínim de sis (si no es tenen càrregues familiars).

- No percebre rendes superiors al 75 % de l'SMI.

La durada del subsidi serà equivalent al nombre de mesos cotitzats. La quantia que rebrà el sol·licitant correspondrà al 80 % IPREM, cosa que equival a 480 euros al mes. Pots veure'n més detalls o sol·licitar-ho aquí.

Subsidi per esgotament amb càrregues familiars

Cal complir una sèrie de requisits establerts pel SEPE:

- Estar aturat.

- Estar inscrit com a demandant d'ocupació.

- No haver rebutjat una "oferta de col·locació adequada".

- Subscriure l'acord d'activitat.

- Tenir responsabilitats familiars.

- No percebre rendes superiors al 75 % de l'SMI.

Muntatge d´una família feliç i uns bitllets d´euro al costat
Per a les famílies amb membres aturats també hi ha ajudes | Getty Images Signature, Billion Photos

La durada de la prestació dependrà de la durada de la prestació per desocupació que hagi estat esgotada i l'edat del sol·licitant. En general, la durada serà de sis mesos prorrogables per períodes semestrals.

La quantia que rebrà el sol·licitant correspondrà al 80 % IPREM, cosa que equival a 480 euros al mes. Podeu veure més detalls i sol·licitar l'ajuda aquí.

Subsidi per esgotament sense càrregues familiars

Cal complir una sèrie de requisits establerts pel SEPE:

- Estar aturat.

- Estar inscrit com a demandant d'ocupació.

- No haver rebutjat una "oferta de col·locació adequada".

- Subscriure l'acord d'activitat.

- Haver esgotat la prestació per desocupació de nivell contributiu.

- Tenir complerts 45 anys en la data d'esgotament de la prestació contributiva.

- No percebre rendes superiors al 75 % de l'SMI.

La durada de la prestació serà de sis mesos com a norma general. No obstant això, per als treballadors fixos discontinus, la durada estarà determinada pel nombre de mesos treballats.

La quantia que rebrà el sol·licitant correspondrà al 80 % IPREM, cosa que equival a 480 euros al mes. Si vols saber-ne més detalls o demanar l'ajut pots fer-ho aquí.

Subsidi per a alliberats de presó

Has de complir una sèrie de requisits establerts pel SEPE:

- Estar aturat.

- Estar inscrit com a demandant d'ocupació.

- No haver rebutjat una "oferta de col·locació adequada".

- Subscriure l'acord d'activitat.

- No tenir dret a la prestació contributiva per desocupació.

- Haver estat alliberat de presó després d'una privació de llibertat de més de sis mesos.

- No percebre rendes superiors al 75 % de l'SMI.

La durada de la prestació serà de sis mesos, amb la possibilitat de prorrogar-se fins a un màxim de 18 mesos. La quantia que rebrà el sol·licitant correspondrà al 80 % IPREM. Per conèixer tots els detalls o sol·licitar el subsidi clica aquí.

Subsidi per a emigrants retornats

Cal complir una sèrie de requisits establerts pel SEPE:

- Estar aturat.

- Retornar a Espanya des de països que no formin part de la Unió Europea, l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa.

- Estar inscrit com a demandant d'ocupació.

- Subscriure l'acord d'activitat.

- Haver treballat dotze mesos mínim els darrers sis anys a països no pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa.

- No tenir dret a la prestació contributiva per desocupació per cotitzacions que tingués acumulades en els sis anys anteriors a la seva sortida d'Espanya.

- No percebre rendes superiors al 75 % de l'SMI.

La durada de la prestació serà de sis mesos com a norma general, amb la possibilitat de prorrogar-se fins a un màxim de 18 mesos. La quantia que rebrà el sol·licitant correspondrà al 80 % IPREM. Si vols demanar aquesta ajuda o saber-ne més detalls clica aquí.