Muntatge amb una casa en miniatura, una mà subjectant una clau i diversos bitllets de 100 euros al davant

SOCIETAT

Els ajuts que poden demanar els que viuen de lloguer, segons la comunitat autònoma

Les comunitats també intenten aportar el seu granet de sorra oferint subvencions als col·lectius més vulnerables

Les ajudes al lloguer s'han convertit en el salvavides de moltes famílies incapaces de fer front a les pujades dels preus. Tant l'Estat com les comunitats autònomes tenen diferents tipus d'ajudes pensant en els llogaters més vulnerables. Entre ells hi ha els joves, persones en situació de pobresa i víctimes de violència de gènere, entre d'altres.

El Gobierno central disposa d'un bo de lloguer jove. En els dos darrers exercicis va destinar un total de 200 milions a aquesta partida. Per optar-hi cal tenir entre 18 i 35 anys i acreditar unes rendes de treball i ingressos anuals inferiors a 3 vegades l'IPREM.

Els beneficiaris poden ingressar 250 euros mensuals durant un parell d'anys. També continua vigent el Pla estatal d'habitatge 2022-2025, que facilita ajudes directes a l'arrendament i a les despeses de subministrament cobrint el 100%. Es destina sobretot als joves i per optar-hi demanaran comptar amb uns ingressos per sota de 3 vegades l'IPREM.

Les comunitats també ofereixen ajuts

Algunes comunitats autònomes també compten amb ajudes per al lloguer, publica ABC. Encara que per accedir-hi caldrà el compliment d'una sèrie d'exigències, que variaran d'un territori a un altre.

Comunitat de Madrid

La Comunitat de Madrid construeix habitatges de lloguer a preus assequibles dins del pla VIVE. Aquests immobles es destinen a menors de 35 anys, més grans de 65 anys, víctimes de violència de gènere o discapacitats.

Catalunya

El govern català garanteix una sèrie de mesures socials. Entre elles, deixar sense efecte l'embargament d'una casa per impagament. Però també compta amb altres ajudes que van des dels 20 fins als 250 euros.

Aragó

A Aragó també s'ofereixen ajuts per al lloguer. Els darrers exercicis s'han elevat fins al 50% de l'arrendament o de l'habitació amb ús d'habitatge habitual. Això sí, la renda no pot depassar els 600 euros i els 300, en cada cas.

Navarra

Els joves d'entre 23 i 33 anys es poden beneficiar del programa Emanzipa que ofereix Navarra. Exigeixen comptar amb una renda màxima de 22.000 euros, o 33.000 en cas que el nucli familiar el formin dues o més persones.

País Basc

El programa Gaztelagun és el que funciona al País Basc per a les ajudes al lloguer. Les subvencions s'atorguen als joves, i arriben als 800 euros per a Bilbao, Sant Sebastià i Vitòria. A les àrees metropolitanes de les dues primeres, l'ajuda arriba als 750 euros, i a la resta de municipis a 675 euros.

Astúries

A Astúries s'ofereix una ajuda extra per a aquells que perceben el salari social bàsic. És possible sol·licitar-ho en qualsevol moment de l'any juntament amb aquest subsidi.

Galícia

Galícia té una ajuda que arriba fins al 50% del lloguer. Està disponible per a famílies monoparentals, famílies nombroses i menors de 36 anys. També per a aquells que apareguin al Registre Únic de Demandants d'Habitatge de la comunitat amb una antiguitat superior a l'any.

Ho poden demanar, a més, els emigrants retornats a Galícia.

➡️ Ajuts ➡️ Societat

Més notícies: