Muntatge amb família i mà amb bitllets

L'ajuda de 400 € que ja poden demanar moltes famílies amb fills: acaba aquest mes

Els estudiants poden rebre aquest ajut de 400 euros

El Ministeri d'Educació i Formació Professional va anunciar una important ajuda econòmica adreçada a estudiants amb necessitats específiques, que ha estat disponible des del 8 de maig. No obstant això, aquesta ajuda està a punt d'expirar a finals d'aquest mes, el 20 de setembre, cosa que ha generat un interès creixent en els últims dies.

L'ajut de 400 euros no està subjecte a cap requisit de renda familiar. Això vol dir que no es té en compte el salari dels pares a l'hora de determinar si una família és elegible per rebre-la. Aquesta característica ha ampliat l'abast de l'ajuda, permetent que un nombre més gran de famílies se'n beneficiï.

Pots demanar aquest ajut de 400 euros

El complement es pot demanar a la seu electrònica del Ministeri d'Educació i Formació Professional fins al 20 de setembre. Aquest ajut presenta requisits senzills i accessibles per a la seva concessió. Ha permès que un gran nombre d'estudiants i les seves famílies se'n puguin beneficiar.

A continuació, detallem els dos requisits fonamentals per poder accedir a aquest ajut:

Els alumnes que vulguin sol·licitar l'ajuda de 400 euros han d'estar escolaritzats en algun dels nivells educatius no universitaris següents:

- Segon cicle d'Educació Infantil

- Educació Primària

- Educació Secundària Obligatòria (ESO)

- Batxillerat

- Cicles formatius de Grau Bàsic, Mitjà i Superior

- Formació Professional

Muntatge amb una classe buida i un cercle amb nens d'esquena amb motxilla
Pots sol·licitar aquest complement fins al 20 de setembre | Getty Images, Getty Images Signature

És important destacar que aquest ajut no es limita a un rang d'edats específic, sinó que abraça des dels estudiants més petits fins a aquells que cursen nivells superiors d'educació. Això permet que una àmplia varietat d'estudiants amb diferents necessitats educatives es puguin beneficiar de l'ajuda de 400 euros.

El segon requisit fonamental per sol·licitar aquest ajut és la presentació d'un document que certifiqui la necessitat de suport educatiu per part de l'estudiant. Aquesta necessitat pot derivar de diverses circumstàncies, com ara discapacitat, trastorn de conducta o altres condicions que requereixin suport addicional en el procés d'aprenentatge.

La documentació que acredita aquesta necessitat l'han de proporcionar professionals de la salut, educació o serveis socials. A més, cal que estigui degudament sostinguda per informes o diagnòstics que justifiquin la necessitat de suport educatiu.

Com sol·licitar l'ajut de 400 euros per a estudiants amb necessitats específiques

El Ministeri d'Educació i Formació Professional ha establert dos mètodes per sol·licitar aquest ajut.

Sol·licitud de manera online

Per a aquells que vulguin fer la sol·licitud de manera virtual, el procés es duu a terme a través de la Seu Electrònica del Ministeri. Tot i això, és important tenir en compte que aquesta opció requereix algun mitjà d'identificació electrònica, com un certificat digital o el DNI electrònic.

Muntatge amb un home fent un examen tipus test i dues mans subjectant diversos bitllets d'euro
Pots sol·licitar aquest ajut mitjançant dues vies diferents | Getty Images, Getty Images Signature

A continuació, es detallen els passos bàsics per fer la sol·licitud:

1. Accedeix a la Seu Electrònica del Ministeri d'Educació.

2. Omple el formulari de sol·licitud, proporcionant la informació requerida.

3. Adjunta la documentació necessària que certifiqui la necessitat de suport educatiu de l'estudiant.

4. Envia la sol·licitud a través de la plataforma electrònica.

Sol·licitud de manera presencial

Aquells que prefereixin fer la sol·licitud de forma presencial poden descarregar el formulari des del lloc web del Ministeri d'Educació i Formació Professional. Un cop completat, el formulari ha de ser lliurat al centre educatiu on l'estudiant hagi d'estudiar. A continuació, es detallen els passos per fer la sol·licitud de forma presencial:

1. Descarrega el formulari de sol·licitud des del lloc web del Ministeri d'Educació.

2. Completa el formulari amb la informació requerida.

3. Reuneixi la documentació necessària que certifiqui la necessitat de suport educatiu de l'estudiant.

4. Lliurament el formulari i la documentació al centre educatiu corresponent.