Imatge de fons d'unes persones a una oficina d'Hisenda i una altra en primer pla d'un home amb ulleres mirant un mòbil sorprès
ECONOMIA

Si tens més de 65 anys, atent: Hisenda avisa del que t'estalvies de pagar aquest any

Els jubilats tenen certs avantatges amb Hisenda, algunes són bonificacions i reduccions en impostos

Arribar a la jubilació és, normalment, una gran notícia per als ciutadans. Almenys, ara com ara. És una etapa en què deixem de treballar però, en cas que ens correspongui, seguim ingressant diners per tot allò que hem cotitzat en anys anteriors.

Si bé és cert, molts jubilats es veuen en dificultats econòmiques, per les seves baixes pensions. Quan arriben els 65 anys, molts ciutadans temen que sense treballar la vida no pugui seguir el mateix nivell que fins aquell moment.

Imatge de fons d'una persona calculant amb una calculadora i papers a taula, al costat d'un ordinador, a més d'una altra imatge de dues persones en una oficina d'Hisenda i unes emoticones d'exclamacions i signe d'aprovació

És important saber, però, que hi ha certes ajudes per a aquest sector de la població. Hisenda té diverses bonificacions i exempcions per a ells, tant a l'IPRF com a altres impostos.

Hisenda avisa els jubilats: quins avantatges tenen

A la declaració de la Renda

Els jubilats poden presentar l'esborrany de la declaració de la renda per ajustar els comptes respecte a l'IRPF. És important saber que les pensions de jubilació de la Seguretat Social es consideren generalment com a rendiments del treball. Això implica una retenció de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Tot i això, hi ha situacions en què els jubilats poden estar exempts de pagar aquest impost a Hisenda. En particular, els jubilats que reben una pensió pública poden estar exempts de pagar l'IRPF si la pensió no supera els 22.000 euros anuals.

A més, hi ha diverses deduccions i reduccions que es poden aplicar per disminuir la càrrega fiscal dels jubilats que superin aquesta quantitat.

Una parella de persones grans somriu mentre una sosté diversos bitllets d'euro i l'altra un control remot.

Si vens el teu habitatge, pagues menys

Hisenda eximeix els més grans de 65 anys de declarar el guany patrimonial derivat de la venda, "onerosa o lucrativa", del seu habitatge habitual.

Aquesta exempció s'aplica a tots els casos. És a dir, "tant si l'habitatge habitual es ven a canvi d'un capital com si és a canvi d'una renda, temporal o vitalícia".

Això sí, cal tenir en compte que si l'habitatge venut té diversos propietaris, només aquells que superin els 65 anys es podran beneficiar de l'exempció. Per exemple, si hi ha dos propietaris i només n'hi ha més de 65 anys, l'exempció serà del 50%.

Reduccions a l'IBI

Els jubilats es poden beneficiar d'una bonificació de fins al 75% a l'IBI, tot i que aquest percentatge varia segons l'ajuntament.

Un home gran aixeca els braços en senyal d'alegria, i al fons una oficina d'Hisenda

Donacions i lloguer

Cada comunitat autònoma estableix les seves deduccions. Això influeix en les bonificacions fiscals que els jubilats poden obtenir pel lloguer i les exempcions al pagament de l'impost sobre successions i donacions.

Cal esmentar que moltes comunitats donen ajudes al lloguer per als més grans de 65, cosa que fa que hagin de pagar menys en les seves rendes. També, molts es lliuren o es redueix el pagament a Hisenda en fer algun tipus de donació.

Adeu a l'impost de guanys patrimonials

Els jubilats més grans de 65 anys que venguin un bé i destinin l'import a constituir una renda vitalícia a favor seu estaran exempts dels guanys patrimonials que cal pagar a Hisenda per l'operació.

Això serà vàlid sempre que la renda vitalícia es constitueixi en un termini de sis mesos des de la data de la venda i no superi els 240.000 euros.

➡️ Economia

Més notícies: