Borja Templado, fundador del projecte Robots in Action, assegut sobre una taula amb rostre somrient
BRANDED CONTENT

Una inversió de futur

La millora de les habilitats i competències professionals són la clau per al desenvolupament professional dels joves

Diu el proverbi que el saber no ocupa lloc. El que no diu és que, des del punt de vista econòmic, no sempre està a l'abast de tots. Sovint, la millora de les habilitats acadèmiques o el perfeccionament de determinades competències professionals són la clau per al futur professional dels joves. Conscient d'això, Borja Templado, un jove que va cursar Administració i Direcció d'Empreses, va donar un pas endavant i el 2013 va crear el seu propi projecte de formació per a tota mena d'alumnes, Robots in Action.

De fet, la idea va néixer per la creixent demanda de la societat de comptar amb una formació extraescolar tecnològica que aposti fort per la robòtica educativa com a part fonamental del desenvolupament pedagògic dels joves. Borja se sentia motivat per la idea de capacitar a nens i adolescents en el camp de la tecnologia, com a part decisiva d'una educació de futur amb un impacte real en la societat.

Per aquesta raó, va idear una metodologia d'aprenentatge basada en la robòtica i en la programació per a les diferents etapes escolars, des dels 3 fins als 16 anys. Després d'uns anys aplicant el seu sistema, Borja assegura que amb aquest mètode s'aconsegueix crear un entorn multidisciplinari relacionant coneixements de ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques.

Així va ser com un projecte com a Robots in Action s'ha convertit, amb el suport de MicroBank des dels seus inicis, en una empresa de referència en el sector de l'educació, especialment en les activitats extraescolars i en la formació tècnica al professorat. Borja Templado considera que impulsar aquest tipus de formació fomenta el pensament crític i millora la societat del futur.

El cas de Robots in Action és un exemple emblemàtic de com MicroBank, el banc social de CaixaBank, treballa per afavorir la igualtat d'oportunitats, l'ocupabilitat i el progrés. A través de Skills & Education, un programa dirigit tant a particulars com a empreses del sector educatiu i de la formació, ofereix préstecs de fins a 30.000 euros per al primer col·lectiu i de fins a 500.000 euros, en el segon. Des del seu llançament el 2022, Skills & Education, sorgida gràcies a la signatura d'un acord entre MicroBank i el Fons Europeu d'Inversions (FEI), ha destinat un total de 36 milions d'euros repartits entre 1.377 projectes d'educació i formació. 

La primera línia, l'enfocada a qualsevol persona que desitgi continuar estudiant i millorar les seves competències a través de la formació acadèmica, la formació professional o altres formes d'educació, ha beneficiat a 1.171 persones a Espanya, que han sol·licitat una quantitat mitjana de 6.600 euros. Així, l'import global d'aquests préstecs atorgats per MicroBank ha assolit els 7,7 milions d'euros. El préstec Skills & Education té com a finalitat finançar cicles formatius de grau superior, graus i màsters universitaris i doctorats, així com cursos d'habilitats digitals i capacitació professional.  Respecte a l'àmbit d'estudi, les principals temàtiques escollides pels estudiants són salut i benestar; negocis, administració i dret, i educació. El perfil dels estudiants que reben un préstec Skills & Education respon al d'un jove de 28 anys de mitjana, tant en el cas dels homes com de les dones. A més, “el 58% dels beneficiaris són dones, davant un 42% d'homes”.

Balanç Skills & Education

La segona línia de Skills & Education, l'orientada a empreses que desitgen millorar els seus serveis, ha concedit 206 préstecs a Espanya per un valor total de 28,7 milions d'euros des de seu entrada en vigor. Són préstecs amb un import mitjà de 139.000 euros, amb una quantitat màxima de fins a 500.000 euros. Catalunya, Madrid i Múrcia són les comunitats autònomes on més empreses han rebut un préstec del programa. Respecte a les activitats d'aquestes organitzacions, destaquen les vinculades a serveis de tutoria acadèmica, centres d'ensenyament que imparteixen classes de recuperació, cursos de repàs per a exàmens professionals, classes d'informàtica, etc.

“Sabem que l'educació, la formació i el desenvolupament d'habilitats professionals conformen les bases d'un futur millor, per la qual cosa a través de Skills & Education ens proposem que el finançament dels estudis no suposi un obstacle perquè qualsevol persona pugui assolir les seves metes professionals”, explica Cristina González, directora general de MicroBank.

Quines són les condicions de Skills & Education Estudiants?

La contractació de Skills & Education es pot fer en les oficines CaixaBank i a través d'imagin, la plataforma de serveis digitals i estil de vida impulsada per CaixaBank. L'import màxim és de 30.000 euros, amb un tipus d'interès fix, garantia personal de l'estudiant sense aval i un termini d'amortització de fins a sis anys.

Balanç Skills & Education

Finançament per a emprenedors, famílies i empreses socials

Skills & Education és un dels nombrosos programes de què disposa MicroBank, entitat que opera principalment en tres àmbits: l'accés al finançament de famílies i col·lectius vulnerables, els microcrèdits i préstecs per a la posada en marxa o consolidació de negocis de microempreses i autònoms, i el finançament a uns altres sectors amb impacte social. Durant el 2022, el banc social de CaixaBank va atorgar un total de 1.016 milions d'euros, amb un total de 100.323 operacions a Espanya que van contribuir a la creació de riquesa i benestar en el territori.