Espai Criança de Fundació 'la Caixa'
BRANDED CONTENT

10 anys promovent la igualtat d'oportunitats al centre de Barcelona

La Fundació de l'Esperança ha atès 8.000 persones en risc de pobresa i d'exclusió social

La Fundació de l'Esperança, constituïda el 2013 per la Fundació “la Caixa”, és una entitat d'acció social directa i de proximitat que lluita contra la pobresa i l'exclusió social al districte de Ciutat Vella. La institució ofereix atenció i recursos a més de 500 famílies cada any.

Treballant en xarxa amb les entitats i altres agents del territori, ha acompanyat més de 3.600 nens, nenes i adolescents a través del suport educatiu de la infància i ha obert les portes de la inserció laboral a prop de 2.000 persones en risc d'exclusió, que s'han pogut formar i trobar feina o crear el seu propi projecte d'autoocupació.

Per respondre a les necessitats socials detectades, l'entitat ha engegat al llarg d'aquests anys nous projectes, com ara l'Espai Familiar, dedicat a millorar el procés de criança (de 0 a 3 anys) ia compartir experiències i inquietuds a un entorn segur i favorable per al desenvolupament dels nadons.

Durant aquesta primera dècada, la Fundació de l'Esperança ha acollit a la Casa de Recés 196 dones en risc d'exclusió amb l'objectiu de potenciar-ne l'autonomia i el procés d'emancipació.

Coincidint amb la commemoració del seu desè aniversari, la Fundació de l'Esperança publica un llibre que narra 10 històries inspiradores de persones que n'han format part. A més a més, el 5 d'octubre tindrà lloc una jornada oberta al barri amb diferents activitats adreçades a entitats, menors i famílies.

Intersecció sociolaboral de Fundació de l'Esperança
La institució ofereix atenció i recursos a més de 500 famílies cada any | Fundación "la Caixa"

millorar l'autonomia, promoure la igualtat d'oportunitats i afavorir la inclusió de persones amb risc de pobresa; tot això, en un dels districtes amb més complexitat social de Barcelona. Amb aquesta missió, la Fundació “la Caixa” va impulsar el 2013 la Fundació de l'Esperança, un referent innovador de l'acció social de proximitat al barri Gòtic que treballa en xarxa amb entitats, administracions i empreses. L'entitat ja ha atès, en col·laboració amb els diversos agents del territori, 7.931 persones en situació de vulnerabilitat de manera personalitzada, integral i transformadora.

La institució vetlla, amb una mirada comunitària, pel desenvolupament de les capacitats i competències de les persones al llarg dels seus processos vitals des de la primera infància, durant l'etapa escolar i, més endavant, recolzant la continuïtat dels estudis i amb orientació i formació per a la inserció sociolaboral.

En la seva aspiració de trencar el cercle de la pobresa, la Fundació acull més de 500 famílies cada any i les acompanya per potenciar-ne les capacitats i empoderar-les amb l'objectiu que millorin les seves condicions de vida i superin les dificultats. Durant aquests anys ha comptat amb el suport, en aquesta tasca, de més de 300 persones voluntàries.

Així ho han explicat avui el subdirector general de la Fundació ”la Caixa”, Marc Simón, i la directora de la Fundació de l'Esperança, Núria Danés, que han fet un balanç dels primers 10 anys de trajectòria d'aquest projecte.

10 anys amb la porta oberta al'esperança

“La Fundació de l´Esperança és una porta oberta a la ciutadania i un espai de suport per a persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Aquest projecte d'acció social directa ha permès que la Fundació ”la Caixa” detecti necessitats i s'hi anticipi amb programes més globals que han de fer possible la creació d'itineraris vitals i familiars que redueixin la pobresa i l'exclusió. I ho continuarem fent, com ho hem fet fins ara: per mitjà de la proximitat i juntament amb una xarxa consolidada d'entitats, institucions i empreses implicades amb les diferents realitats del territori”, ha destacat el subdirector general de la Fundació “la Caixa” , Marc Simón.

En aquesta mateixa línia, la directora de la Fundació de l'Esperança, Núria Danés, ha explicat com és la feina que duu a terme l'entitat: “Acompanyem menors i famílies en risc d'exclusió social al llarg dels seus itineraris vitals i els oferim els suports adequats a les diferents etapes: la criança, el reforç educatiu, lorientació o la formació i la inserció laboral. Coneixem les persones i tenim en compte les seves trajectòries, els contextos social i familiar, les necessitats i, sobretot, les capacitats. A partir d'aquí treballem a través de l'enllaç i caminem junts amb el propòsit que aconsegueixin accedir a més oportunitats i desenvolupar els seus propis projectes de vida”.

Coincidint amb la commemoració del desè aniversari, la Fundació de l'Esperança ha publicat un llibre que narra 10 històries inspiradores de persones que han estat vinculades a la Fundació. S'hi explica, per exemple, la trajectòria de superació de Dhay, una jove d'origen iraquià que va convertir els seus problemes de salut en fortaleses i que avui dia es dedica a acompanyar pacients; o la història de la Lia, que després de passar pel projecte de criança amb el seu fill Gael s'encarrega ara de guiar com a professional altres mares que vénen a la Fundació de l'Esperança; o la d'Antonio, un físic que compagina la feina amb el voluntariat acompanyant joves en risc d'exclusió en el reforç escolar de matemàtiques i física.

A més, el 5 d'octubre tindrà lloc una jornada oberta al barri amb diferents activitats adreçades a entitats, persones menors i famílies que han estat vinculades a l'entitat al llarg d'aquesta dècada.

Incubadora de nous projectes

En aquests anys, la Fundació de l'Esperança s'ha convertit en una incubadora de nous projectes i ha impulsat iniciatives per donar resposta a les necessitats socials que s'han detectat, fruit d'un context social i econòmic cada cop més complex. Pel que fa a això, amb l'objectiu de mitigar la situació d'emergència humanitària derivada del conflicte d'Ucraïna, la Fundació s'ha sumat al projecte “Família necessita família”, iniciativa de la Fundació “la Caixa” en col·laboració amb el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions per connectar famílies acollidores amb famílies refugiades.

També ha posat en marxa l'Espai Familiar, que ofereix a les famílies un acompanyament integral en el procés de criança dels nens i nenes de 0 a 3 anys per millorar les competències parentals, compartir experiències i inquietuds i fomentar el desenvolupament psicomotor, cognitiu i social dels més petits. Aquest primer any, han participat a l'Espai Família 64 mares i nadons.

Atenció a la infància més vulnerable

Les persones menors constitueixen també un dels col·lectius més vulnerables a l'impacte de les desigualtats socials, econòmiques i educatives, entre d'altres. Per això, la Fundació de l'Esperança, entitat coordinadora de la xarxa Gòtic - Ciutat Vella del programa CaixaProinfància, ha acompanyat els nens i nenes després de l'horari escolar per mitjà del reforç educatiu, l'atenció psicoterapèutica, l'oci educatiu, la gestió emocional i el descobriment de talents. Des del principi s'han adherit al programa 2.819 famílies i 3.670 menors, que han participat a les activitats i els serveis, i que han rebut ajuts econòmics de promoció de la salut i d'equipament escolar.

L'entitat també disposa de l'Aula Oberta, pensada per als nens i nenes que necessiten un espai de suport per a les tasques escolars i per treballar la comprensió lectora i prevenir l'abandonament escolar; i l'Aula Jove, servei d'atenció individualitzada i d'orientació acadèmica per a adolescents i joves que té com a objectiu que acabin amb èxit els estudis postobligatoris.

La inserció laboral, clau per construir un nou futur

La Fundació de l´Esperança forma part de la xarxa d´entitats del programa Incorpora, que ajuda les persones en risc d´exclusió a accedir a un treball a través d´itineraris personalitzats. Durant aquests 10 anys s'han atès 3.575 persones i s'han aconseguit 1.948 insercions. També es fan formacions en oficis i tallers per millorar les competències i les habilitats, així com orientació professional.

En aquesta línia, el programa Incorpora Autoempleo recolza la creació de nous projectes per mitjà d'assessorament, acompanyament i anàlisi de viabilitat del negoci. Durant aquests anys s'han engegat 472 projectes impulsats per persones en situació de vulnerabilitat amb voluntat emprenedora.

Casa de Recés, amb l'emancipació com a objectiu

Des del maig del 2013, la Fundació de l'Esperança també s'encarrega de gestionar la Casa de Recés. En aquest temps ha acollit un total de 196 dones en situació de vulnerabilitat entre 18 i 35 anys, amb la finalitat d'afavorir-ne l'autonomia i facilitar-ne el projecte d'emancipació. La majoria de les residents han viscut situacions de violència; a la Casa de Recés se les acompanya per contribuir a la seva recuperació emocional, enfortir les seves capacitats i promoure'n l'apoderament. A partir d'un pla de treball en què elles mateixes defineixen el seu projecte de vida, se les orienta en diferents àmbits perquè arribin a la seva emancipació: vida quotidiana i relacional, salut i benestar, i àmbit formatiu i laboral.

Aquesta tasca educativa, que cobreix les 24 hores els 365 dies de l'any, es desenvolupa en un centre residencial amb 44 places on les dones romanen un temps aproximat de 24 mesos, període que varia en funció de cada resident.

Per donar continuïtat als itineraris d'emancipació de les residents, la Fundació de l'Esperança ha engegat 4 pisos amb suport educatiu situats a la ciutat de Barcelona i que tenen un total de 12 places. Aquests habitatges estan dirigits als residents que es troben a la darrera fase de la seva estada a la Casa de Recés i tenen com a objectiu preparar-los per a l'emancipació i treballar les habilitats i les estratègies necessàries perquè portin una vida autònoma.

Testimoni històric del compromís social de la Fundació 'la Caixa'

La Congregació de la Mare de Déu de l'Esperança va ser fundada l'any 1740 per Gaspar Sanz d'Antona, en aquell temps governador militar i polític de la ciutat.

Quatre anys després, el 1744, la congregació posava en marxa la Casa de Recés, el lloc on "troben caritativa acollida les dones que aspiren a un millor perfeccionament espiritual apartant-se dels perills d'ordre moral als quals es troben exposades, buscant el medi d'una formació pietosa i un hàbit de laboriositat que aconsegueixen amb la pregària i el treball", segons les notes històriques de la companyia. Es tractava de la primera casa de jubilació d'aquest tipus a Espanya i la segona a Europa.

En 1749, la congregació va crear la Muntanya de Pietat. Per garantir la continuïtat de l'ordre, a finals de l'any 1922 la Congregació de l'Esperança va recórrer a la Caixa de Pensions per a la Vellesa i els Estalvis. El seu fundador i primer director general, Francesc de Moragas, els va oferir ajuda i els va proposar la fusió de la Muntanya de Pietat i la Casa del Retir de la congregació amb la Caixa de Pensions. L'acord es va formalitzar el 1923.

El 1936, la congregació va abandonar el carrer de Xuclà per instal·lar-se al seu actual emplaçament al carrer de la Palma de Sant Just, en dos edificis adjacents situats, curiosament, a pocs metres de la casa natal de Francesc de Moragas. «Sóc l'home més ambiciós del món. Al no tenir necessitats, he fet meves totes les dels altres», assegurava.