Una dona embarassada amb les mans sobre el ventre, al costat d'una imatge circular d'un nadó badallant i un emoji amb ulls d'estrelles i un gran somriure.
ACTUALITAT

El preciós nom de nena català de sis lletres que cada cop es posa menys

Existeix un nom català de nena que, tot i ser popular i bonic, cada cop és menys elegit pels nous pares

A la cerca de noms actuals i amb significat, les preferències contemporànies han canviat notablement. Els noms tradicionals, encara que històricament arrelats, cedeixen espai a opcions més modernes i amb una càrrega simbòlica renovada.

Entre aquests noms hi ha el nom català del qual parlarem avui, un nom amb una rica història i significat a la regió. Es tracta de Mireia.

Origen i significat de Mireia

Té les seves arrels a l'antic grec, derivat de myrrhós, que significa “mirra”, una resina aromàtica utilitzada a l'antiguitat amb fins cerimonials i medicinals. Aquest nom ha perdurat al llarg dels segles a Catalunya i ha estat mantingut com una elecció popular entre les famílies que valoren la connexió amb la història i la tradició cultural.

Muntatge de fotos d'un nadó i, al costat, una persona feliç assenyalant-ho

Segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, Mireia va registrar 20.236 noms en total. Tot i això, la seva popularitat ha experimentat fluctuacions significatives al llarg de les dècades. L'any 2000 es van registrar 3.795 Mireias, xifra que va disminuir a 1.074 el 2010.

En el transcurs de l'última dècada, des de 2020, només s'han comptabilitzat 53 noves incorporacions del nom, indicant una tendència cap al declivi en popularitat.

La preferència pels noms actuals i amb significat

Actualment, els pares tendeixen a preferir noms que no només sonen moderns, sinó que també posseeixin un significat profund o especial per a ells. Aquesta tendència reflecteix un canvi en la percepció dels noms com a etiquetes simples cap a una elecció conscient que pot influir en la identitat i el sentit de pertinença d'un individu.

Noms com Mireia, que tenen una llarga trajectòria històrica, però que estan perdent popularitat, podrien ser vists com una elecció menys comuna però igualment significativa. La seva història i etimologia poden ser un atractiu per a aquells que valoren l'herència cultural i la connexió amb el passat.

Muntatge de fotos d'una dona embarassada i, de fons, uns peus de nadó

A mesura que la societat evoluciona, l'elecció del nom esdevé un acte carregat de significat personal i cultural. Els noms tradicionals com Mireia poden quedar en desús en favor de noms nous que reflecteixin valors contemporanis i aspiracions familiars úniques.

Mireia és més que un nom: és un vincle amb la història i la identitat cultural catalana. Tot i que la seva popularitat ha disminuït, el seu encant perdura entre aquells que valoren la tradició i l'autenticitat a l'elecció de noms per als seus fills. 

➡️ Actualitat

Més notícies: